شب، همین امشب

اینروزها باز من دلم گرفته ،دلم گرفته چون در حال حاضر بیکارم و به هر جایی برای کار میرم به در بسته میخورم !دلم گرفته چون گوشیم خراب شده اینترنتم قطع شده و قبض موبایل اومده و شهریه کلاس موسیقی دارم و نمیدونم چجوری باید اینارو پرداخت کنم!دو روزه گوشی ندارم ناراحت دلم گرفته از اینکه دکتر چی به من گفته و من هیچ کاری نمیدونم بکنم جز اینکه امیدم به خدا و آینده ایی که از راه میرسه داشته باشم البته همینم خوبه...


دلم گرفته از اینکه یکی بعد از مدتها زنگ زده و منو هوایی خودش کرده و من باز باید کلی تلاش کنم این هوا از سرم بپره ...

دلم گرفته دلم گرفته ...

تو خاموشی خونه خاموشه ،شب آشفته گل فراموشه ،بخواب کامشب پشت این روزن ... شکیلا میخونه و چقدر با امشب من هماهنگه چشم

/ 0 نظر / 10 بازدید